Na de Opleiding Medische Basiskennis (Propedeuse) kunt u verschillende beroepsopleidingen in de complementaire geneeswijzen volgen. Het niveau van de propedeuse is erop gericht om bij beroepsopleidingen op HBO-niveau in te kunnen stappen.

Osteopathie www.college-sutherland.nl

Osteopathie onderzoekt het lichaam van top tot teen op de beweeglijkheid van vrijwel alle structuren. Alle weefsels, organen, bloedvaten, zenuwen, etc. in het lichaam  hebben een bepaalde bewegingsvrijheid nodig om goed te kunnen functioneren. De osteopaat  onderzoekt al deze zaken en maakt een overzicht van waar er bewegingsverminderingen zijn. Dit kunnen spieren, gewrichten, organen, maar ook vliezen, wervels en banden zijn. De gevonden bewegingsverminderingen in het lichaam worden vervolgens onderzocht op hun onderlinge verbanden. Vanuit deze verbanden wordt gekeken naar het ontstaan, maar ook naar het voorkomen van de klachten.

Osteopathie bezit de kennis van het lichaam om de verbanden te weten en te kunnen zien, maar hier wordt in het bijzonder gekeken naar de individuele samenhang. Een voet heeft invloed op een wervelkolom, de darm bepaald de beweeglijkheid van de heup, de nek bestuurt de functie van de armen, etc. Ieder mens is weer anders gebouwd, het basisplan is misschien gelijk, maar net zoals we elkaar herkennen aan typische gezichtskenmerken, zijn de onderlinge verbanden van het lichaam typisch.

Osteopathie ‘leest’ het lichaam en maakt een overzicht van haar functioneren in de zin van beweging. Omdat alles in het lichaam de vrijheid nodig heeft om te kunnen functioneren, verklaren bewegingsbeperkingen veel over het persoonlijke functioneren. Osteopathie kan de bewegingsbeperkingen behandelen en je op weg helpen de vrijheid van het lichaam te voelen en te onderhouden. Vanuit de visie van de osteopathie heeft dit invloed op je totale functioneren, het ‘in je vel voelen’, de ontspanning kunnen voelen, etc. Osteopathie brengt de bouw in kaart, waardoor je lichaamsbewustzijn duidelijker wordt.

Mesologie www.academiemesologie.nl

Mesologie maakt voor iedereen een individueel plaatje over het functioneren. Iedere patiënt wordt totaal onderzocht en de vitale functies worden in kaart gebracht. Zo ontstaat een ‘kaart’ met daarop de goede functies en de dysfuncties. Vanuit de dysfuncties wordt gekeken naar hun bijdrage bij het ontstaan van uw klachten. Hierbij worden zowel alle klachten bij elkaar gebracht, als de (ziekte) geschiedenis, als typologie, gewoonten, etc.

Het gaat de Mesologie altijd om de individuele balans. Ieder mens is anders, ieder mens is uniek. De kunst is de balans te vinden en in je persoonlijke evenwicht te functioneren. Dat is de kracht die vrijwel iedere ziekte overwint, de kracht vanuit jezelf.  Voeding, beweging, ontspanning spelen vanzelfsprekend een belangrijke rol, maar ook hier gaat het om de individuele benadering.

Afhankelijk van je type, je bouw, je werk, je hobby’s, je geschiedenis dient de voeding op je afgestemd te zijn. Niet iedereen kan alles verteren, het maagdarmkanaal  is uniek, net als het DNA of de darmflora. Mesologie helpt je op weg de voor jou persoonlijk juiste voeding te vinden.

Net zo is het met beweging en ontspanning. Niet iedereen vindt joggen leuk, sommigen kunnen het zelfs niet. Elk mens vindt zijn ontspanning in datgene wat bij zijn eigen balans past. Dat vraagt een zoektocht naar jezelf. Mesologie brengt het functioneren in kaart, waardoor je eigen evenwicht duidelijker wordt.