Met de opleiding medische basiskennis (MBK) doet u algemene kennis op van het menselijk lichaam. Kennis die noodzakelijk is om in de (complementaire) gezondheidszorg te werken. De MBK vormt voor therapeuten de basis voor hun beroepsopleiding. De opleiding is gebaseerd op nauwkeurig omschreven leerdoelen en eindtermen, die voor de complementaire geneeswijzen noodzakelijk zijn. De leerdoelen voldoen aan de eisen die voor de accreditatie door CPION (eindtermen Plato) in opdracht van de verzekeringsmaatschappijen aan de MBK (Medische Basis Kennis) gesteld worden.

Voor wie?

De MBK is een opleiding die speciaal is ontwikkeld voor iedereen die een beroepsopleiding in de natuurlijke / complementaire geneeswijzen wil volgen. U maakt kennis met alle basisbegrippen, die in de beroepsspecifieke opleiding zullen worden gebruikt en uitgewerkt.
Daarnaast kan de medische basisopleiding gevolgd worden ter verdieping van uw huidige kennis, wanneer u reeds werkzaam bent in de natuurgeneeswijzen.

Verzekeringen

De verzekeringsmaatschappijen stellen steeds hogere eisen aan de complementaire geneeswijzen met betrekking tot de medische basiskennis. Deze kennis moet ten minste op HBO-niveau zijn van de in Nederland Big-geregistreerde beroepen. De MBK van de Saiga is geaccrediteerd door CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs, een registerorganisatie onder de hoede van Lloyds Rotterdam) en voldoet daarmee ruimschoots aan de criteria van de beroepsorganisaties en verzekeringsinstanties (PLATO eindtermen).