Voor deelname aan de Opleiding Medische Basiskennis  wordt een niveau van kennis en denken gevraagd dat overeenkomt met een HAVO-niveau. Ieder lesweekend wordt de geleerde lesstof getoetst, zodat de studievorderingen nauwgezet gevolgd kunnen worden. De MBK is erkend door verschillende beroepsverenigingen, zie Erkenning.

De vereiste vooropleiding voor de opleiding medische basiskennis is, volgens WHW, artikel 7.24 voor inschrijving aan een hogeschool:

  • VWO of HAVO (aanbeveling: met biologie en scheikunde in het pakket ofwel N & G of N & T + biologie).
  • MBO-opleiding, voor zover deze opleiding (mede) gericht is op doorstroming van het HBO.

Toelatingsprocedure

De procedure van toelating geschiedt in chronologische volgorde:

  • Ontvangst van aanmelding in Campus 11 via de studenteninlog op de homepage. Naast het invullen van het profiel worden er gevraagd om verplichte documenten te uploaden (foto, diploma’s, eventueel bewijs voor vrijstelling en aanvinken algemene voorwaarden en privacy statement).
  • Controle door secretariaat van de gegevens voor inschrijving en toelatingseisen.
  • Bevestigen van een voorlopige inschrijving en opvragen van ontbrekende zaken.
  • Zo nodig een toelatingsgesprek met de directeur van de academie, inhoudende:

* Tweede controle van de gegevens voor inschrijving en toelatingseisen.
* Mondelinge toetsing van de voorkennis van de student.
* Peiling van de motivatie van de student.
* Uitleg over het leerplan van de Academie, de lesdagen en de zelfstudie.
* Verifiëring van de inschrijving.

  • Bevestiging van de definitieve inschrijving waarbij we rekening houden met de wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

Een toelatingsonderzoek kan bestaan uit een gesprek met de toelatingscommissie voor toelating tot het propedeusejaar. De toelatingscommissie bestaat uit de directeur van de opleiding, een arts en een psycholoog.