Hieronder staat een tabel met het aantal studiepunten van de Opleiding Medische Basiskennis (Propedeuse).
DA = Docent-afhankelijk lesuur (contactuur)
T = Theorieles
P = Praktijkles
DO = Docent-onafhankelijk lesuur, uitvoeren van opdrachten / taken
ZS = Zelfstudie-uren (gemiddeld circa 20 uur / week).

VAK
2013 DA T P DO ZS ECTS
Anatomie 48 40 8 6 120 6,2
Praktische Anatomie 70 0 70 0 70 3,4
Fysiologie 48 48 0 20 144 7,6
Pathologie 44 44 0 20 132 7,0
Neurologie 30 30 2 16 90 4,9
Biochemie 36 36 0 25 108 6,0
Farmacologie & labo 8 8 0 16 24 1,7
Gezondheidszorg 68 4 64 64 10 7,4
Introductie Complementair 18 14 4 18 54 0,6
Inleiding 2 2 0 0 0 0
TOTAAL (Vertikaal) 372 226 148 167 653 45
TOTAAL (DA + DO + ZS) 1192
Theorie T 226
Praktijk P 148
Docent-afhankelijk lesuur DA 372
Docent-onafhankelijk (opdracht) DO 167
Zelfstudie ZS 653
European Credit Transfer System ECTS 45