CRBKO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs)

De Saiga (Stichting Academie voor Integrale Geneeswijzen Amsterdam) is de rechtspersoon voor de opleiding medische basiskennis. De Saiga is sinds december 2010 geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). De Saiga heeft in oktober 2014 en juli 2018 voldaan aan de eisen voor herregistratie.  “Is een onderwijsinstelling ingeschreven in het register, dan is die instelling daardoor een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn”. Het onderwijs aan de opleidingen van de Saiga is daarmee BTW-vrij.