De Opleiding Medische basiskennis (Propedeuse) is een deeltijdopleiding. In tien weekenden van drie dagen krijgt u systematisch uitleg over de onderwerpen. Iedere les heeft een uitgebreide syllabus. In dit script staat alles wat u weten moet en waar u verdere informatie op kunt zoeken. Iedere les wordt ook begeleid door opdrachten, die u thuis kunt uitvoeren. Deze opdrachten leren u denken met de informatie en testen de kennis. Zeven maal per jaar wordt de anatomie onder leiding van meerdere docenten praktisch gedoceerd en gepalpeerd, de dag daarop worden opdrachten uitgevoerd, zoals gesprekstechniek, praktijkinrichting, red & yellow flags, etc.

De hele opleiding is erop gericht reguliere medische kennis toegankelijk en toepasbaar te maken voor de therapeut. Complementaire geneeswijzen krijgen hierdoor een stevig fundament. De propedeuse is dé voorbereiding op het hoger beroepsonderwijs in de complementaire geneeskunde. Bovendien wordt een solide basis gevormd voor de communicatie met de patiënt en (reguliere) behandelaars.

Didactisch

De lessen op de opleiding bestaan uit hoorcolleges, waarbij het samenspel tussen docent en student belangrijk is. Bij een deeltijdopleiding dient veel thuis gestudeerd te worden. De lessen op de opleiding dienen dan ook voor een belangrijke input uit de praktijk van de docent en het beantwoorden van vragen van de student. Een andere uitleg, verduidelijkende voorbeelden, gebruik van powerpoint presentaties. De lessen worden ondersteunt door opdrachten, die thuis uit te voeren zijn.

De student is met de Medische Basiskennis (Propedeuse) geschoold in de filosofie, de geschiedens, de grenzen en de mogelijkheden van zowel de reguliere als de complementaire geneeskunde. Ook worden de paradigmata (denkramen) behandeld, wat de basis legt voor het zelfstandig denken en handelen in de dagelijkse praktijk over ziekte en gezondheid.

Praktisch gezien leer je ook de wetten voor de gezondheidszorg in Nederland kennen, de basiseisen en een handleiding voor de inrichting van je eigen praktijk. Belangrijk zijn hierbij de grenzen aan het eigen kennen en kunnen. Gespreksvaardigheden, interpretatie en het afnemen van een anemnese wordt praktisch geoefend.

Ieder lesweekend worden toetsen afgenomen over de lesstof van het voorgaande lesweekend. Op deze manier blijft je continu bij, leer je constant door en kunnen de lessen telkens naar een hoger niveau getilt worden.

Eindresultaat

De opleiding medische basiskennis is een prima manier om u met de fundamentele medische kennis vertrouwd te maken. In een jaar tijd leert u alle basisfacetten van het menselijke functioneren.