De opleiding medische basiskennis (Propedeuse) van de Saiga (Stichting Academie voor Integrale Geneeswijzen Amsterdam is erkend door de volgede instanties:

CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs)

De Propedeuse is voor de MBK (Medische Basis Kennis) in februari 2015 geaccrediteerd door CPION. Het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland vormt het aanspreekpunt voor aanbieders die hun post-initiële opleidingen willen laten registreren als officiële Registeropleiding. De opleiding is een officiële SHO-register opleiding Medische Basiskennis volgens de PLATO-eindtermen.
(SHO =Stichting Hoger Onderwijs Nederland, de erkenning wordt door CPION na toetsing van de kwaliteitscriteria). De PLATO-eindtermen zijn opgesteld door de Universiteit van Leiden in opdracht van de zorgverzekeraars.

KTNO (Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen)

Stichting KTNO toetst, accrediteert en registreert scholingen in de natuurgerichte zorg op basis van het beroepsprofiel van een vereniging. Wij verzorgen de toetsing van alle vormen van scholing ten behoeve van de beroepsorganisatie.

VNT (Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten)

De VNT is in 1980 opgericht als beroepsvereninging van Natuurgeneeskundig Therapeuten. Inmiddels is zij met ruim 700 leden de grootste natuurgeneeskundige beroepsvereniging in Nederland.

Natuurgeneeskunde is binnen de VNT een verzamelnaam voor verschillende therapeutische werkvormen, al dan niet in combinatie beoefend.
Centraal staat het zelfgenezend vermogen van de mens, vanuit een verbondenheid van lichaam en geest. De VNT-therapeut helpt de cliënt zich hierin te ontplooien en nieuwe wegen te vinden. VNT-leden zijn gespecialiseerd in één of meerdere natuurgeneeskundige werkvormen.

NRM (Nederlands Register voor Mesologie).

De propedeuse is voldoende om de opleiding Mesologie aan de Academie voor Mesologie te volgen. Na een positieve beoordeling van de noodzakelijke examens Mesologie volgt inschrijving in het register. Deze registratie is gekoppeld aan de vergoeding door verzekeringsmaatschappijen.

NRO (Nederlands Register voor Osteopathie).

De propedeuse is voldoende om de full-time opleiding Osteopathie aan het College voor Osteopathische Geneeskunde Sutherland te Amsterdam te volgen. Na een positieve beoordeling van de noodzakelijke examens Osteopathie volgt inschrijving in het register NRO. Deze registratie is gekoppeld aan de vergoeding door verzekeringsmaatschappijen.