We bieden 3 varianten aan van de MBK.

MBK zonder het plusdeel

Collegegeld: € 2.496,00 (2024-2025)

MBK met het plusdeel voor de vervolgopleidingen

Collegegeld: € 3.932,00 (2024-2025)

MBK alleen plusdeel als elders de MBK al is gevolgd

Collegegeld: € 1.601,00 (2024-2025)

Voor meer informatie over de MBK/propedeuse van de vervolgopleidingen verwijzen we graag naar de sites van die opleidingen.

Mesologie

Osteopathie

De opleiding werkt met syllabi die door de docenten worden geschreven. De syllabi staan integraal op onze website en zijn uitsluitend toegankelijk voor studenten.

Bij het collegegeld zijn niet inbegrepen:

  • literatuurkosten (ongeveer € 600,00),
  • herexamengeld (€ 103,00 voor 3 herexamen, bij meerdere herexamens volgens staffel per zittijd.
  • verplicht Cpion certificaat (Plato eindtermen) (€ 100,00)
  • inschrijfgeld (€ 109,00).

U ontvangt voor het inschrijfgeld en het collegegeld aparte facturen.

Deze facturen ontvangt u via onze Elektronische Leer Omgeving (ELO) Campus 11
Het collegegeld kan in termijnen betaald worden.

Het collegegeld wordt jaarlijks verhoogd met een vooraf vastgesteld indexeringspercentage voor de gehele nominale studieduur en afgerond op hele euro’s. Dit percentage is 3,5% voor het studiejaar 2024/2025. Collegegelden buiten de nominale studieduur worden verhoogd met het dan geldende vastgestelde indexpercentage.

 

Inschrijving

Inschrijving bij het medisch basisjaar gebeurt door aanmelding via onze Elektronische Leer Omgeving (ELO) Campus 11:

  • via de studenten  login (rechts bovenin in de zwarte balk) op de homepage komt u bij Campus 11 terecht en kunt u zich inschrijven.
  • Kies ‘maak een student/alumnus account aan’
  • Kies beroepsopleiding.

Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding in Campus 11. U ontvangt een schriftelijke bevestiging, die uw inschrijving definitief maakt. Binnen een maand ontvangt u in Campus 11 een factuur voor het inschrijfgeld. Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt: € 109,00 per inschrijving voor de deeltijdopleiding Amsterdam.

Als het secretariaat de aanmelding in Campus 11  heeft ontvangen en bevestigd, heeft u nog 2 weken wettelijke bedenktijd en kunt u zich kosteloos terugtrekken. Na die 2 weken gelden de algemene voorwaarden van de opleiding.

Lees meer over de Algemene voorwaarden inschrijving

Lees meer over het Privacy Statement van de opleiding

Gespreide betaling MBK deel Academiejaar 2024/2025:
een termijn  € 2.496,00
twee termijnen  € 1.267,00
vier termijnen  €  633,00

 

Gespreide betaling MBK voor vervolgopleidingen Academiejaar 2024/2025:

een termijn € 3.932,00
twee termijnen € 1.996,00
vier termijnen €   998,00
Gespreide betaling MBK plusdeel Academiejaar 2024/2025:
een termijn  € 1.601,00
twee termijnen  €   812,00
vier termijnen  €  406,00
Voor termijn betalingen worden administratiekosten in rekening gebracht.
Van de Wet Studiefinanciering kan geen gebruik worden gemaakt voor het volgen van onderwijs aan De Medische Basisopleiding. U kunt echter wel een deel terugkrijgen via de belastingdienst. Tevens vindt overleg plaats met banken om studiefinanciering te verkrijgen.
Gemeente / provincie
De student kan in aanmerking komen voor speciale fondsen bij de afdeling onderwijs van de meeste gemeenten en provincies; dit kan een renteloze lening of een bijdrage ineens zijn. Dit gaat helemaal buiten de opleiding om en dient u zelf na te gaan bij uw eigen gemeente of provincie.