Voor iedereen die snel en eenvoudig medische kennis wil opdoen én gebruiken


Wat is Medische Basiskennis?

Medische basiskennis is van groot belang wanneer je in de gezondheidszorg werkt of gaat werken. De opleiding Medische Basiskennis is een goede manier om je met die kennis vertrouwd te maken. In minder dan een jaar tijd komen alle relevante aspecten aan de orde.

De opleiding Medische Basiskennis is speciaal ontwikkeld voor iedereen die een beroepsopleiding in de natuurlijke of complementaire geneeswijzen wil volgen. Je kunt deze spoedcursus gebruiken om je kennis uit te breiden en je huidige beroep meer fundament te geven. Voor therapeuten in de complementaire zorg is deze opleiding de basis voor hun verdere beroepsopleiding.

Over de opleiding

De opleiding is bedoeld als voorbereiding op een beroepsopleiding in de complementaire gezondheidszorg. Met de opleiding:

  • Krijg je kennis van de medische basisvakken.
  • Maken we je wegwijs in de medische terminologie.
  • Ontdek je de structuren en functies van het menselijk lichaam.
  • Leer je praktische vaardigheden in het voelen en herkennen van structuren.
  • Maak je kennis met de geïntroduceerde vakken complementaire geneeskunde.

De opleiding is een deeltijdopleiding. In tien weekenden van drie dagen krijg je systematisch uitleg over de onderwerpen. De hele opleiding is erop gericht om reguliere medische kennis toegankelijk én toepasbaar te maken voor de therapeut.

Wat leer je bij de opleiding Medische Basiskennis?

In één jaar tijd leer je alles om het beroep in de complementaire geneeswijzen een stevige basis te geven. Tijdens de propedeuse word je tot het niveau van hbo-onderwijs opgeleid in de medische basisvakken. Zelfstandig leren staat centraal, daarom bieden we je verschillende werkvormen aan. Ook ontwikkel je een solide basis voor de communicatie met patiënten en reguliere behandelaars.

Wat kun je met de opleiding doen?

De propedeuse Medische Basiskennis opent de weg naar je vervolgstudie in de complementaire geneeswijzen. Ook als je jouw medische basiskennis wilt vergroten voor je huidige werkkring of een andere opleiding kun je deelnemen aan de propedeuse.

Waarom studeren bij de Stichting Academie voor Integrale Geneeswijzen Amsterdam?

De Stichting Academie voor Integrale Geneeswijzen Amsterdam (SAIGA) is een servicegerichte onderwijsorganisatie. Ons doel is om de opleiding Medische Basiskennis zo te ontwikkelen, dat het een breed maatschappelijk nut dient.

In februari 2015 is de opleiding geaccrediteerd door het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland (CPION). Ook is de opleiding een officiële SHO-register* opleiding Medische Basiskennis volgens de PLATO-eindtermen. Ons onderwijs is daarnaast kwalitatief getoetst aan de eisen die de wet-BIG in Nederland aan onderwijs in de gezondheidszorg stelt.

* SHO staat voor de Stichting Hoger Onderwijs Nederland. De PLATO-eindtermen zijn opgesteld door de Universiteit van Leiden, in opdracht van zorgverzekeraars.


Is de propedeuse opleiding iets voor jou?

De opleiding is iets voor jou als:

  • Je een beroepsopleiding in de natuurlijke en complementaire geneeswijzen wilt volgen.
  • Je kennis wilt maken met alle basisbegrippen, die in de beroepsspecifieke opleiding zullen worden gebruikt en uitgewerkt.
  • Je werkzaam bent in de natuurgeneeswijzen en je eigen kennis wilt verdiepen.

Kom naar de voorlichtingsdag

Regelmatig organiseren we voorlichtingsdagen voor de opleidingen Osteopathie en Mesologie, waarbij we ook de opleiding Medische Basiskennis bespreken. Hier geven we korte demonstratielessen, om je een indruk te geven van het niveau van de lessen. Ook kun je vragen stellen aan docenten en studenten.

Hoe verloopt de open dag?

De propedeuse wordt besproken op de open dagen van de opleidingen voor Osteopathie en Mesologie. Tijdens de open dagen krijg je een uitleg over de opleiding en is er volop de mogelijkheid om vragen te stellen. Speciaal voor jou zijn docenten, studenten en directie aanwezig om je van antwoord te voorzien.

Aanmelden voor de open dag

De locatie voor de open dagen is de Contactweg 145, 1014 BJ Amsterdam. De eerstvolgende open dagen vinden plaats op:

  • 26 november 2022: osteopathie 10.00 u tot 13.00 u / mesologie 14.00 u tot 17.00 u

Meld je nu aan